Marcin Obuchowicz, Autor w serwisie Bezfuszerki.pl – posadzki, podkłady podłogowe i nawierzchnie zewnętrzne – wszystko co powinieneś wiedzieć
Posts By :

Marcin Obuchowicz

Posadzki żywiczne w czterech krokach

Posadzki żywiczne w czterech krokach 1000 500 Marcin Obuchowicz

Dobór systemu, wykonanie, odbiór i pielęgnacja – to 4 kluczowe etapy realizacji i utrzymania posadzki żywicznej. Wszystkie są ze sobą powiązane, a decyzje podjęte na jednym z nich wpływają na realizację kolejnych. Jak i w którym kierunku postawić pierwszy krok oraz na co koniecznie zwrócić uwagę, aby łatwo i bezproblemowo wykonać posadzkę żywiczną? Podpowiadamy poniżej.

posadzka żywiczna

posadzka żywiczna Eradur w hali przemysłowej

Krok 1: Dobór posadzki

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wybór rodzaju posadzki żywicznej. Zdeterminuje on działania na pozostałych etapach prac. Właściwy dobór systemu zapewni bezpieczeństwo i komfort pracy, a w dłuższej perspektywie czasu pozwoli na oszczędności związane z użytkowaniem i pielęgnacją powierzchni. Odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą na dobranie odpowiedniego systemu żywic:

posadzka żywiczna

posadzka żywiczna Eradur Massiv – przedszkole w Czernikowie

1. Czy posadzka będzie aplikowana i użytkowana na zewnątrz czy we wnętrzu?

Jeśli we wnętrzu, jakie jest przeznaczenie obiektu – przemysłowe czy użyteczności publicznej? Pozwoli to sprecyzować wymagania, jakie ma spełniać posadzka. Czy ma przede wszystkim spełniać wymogi bezpieczeństwa i odporności czy estetyki i funkcjonalności? Jeśli posadzka będzie aplikowana na zewnątrz powinna być przede wszystkim odporna na działanie promieni UV.

2. Jakie będzie przeznaczenie pomieszczenia i jakiego rodzaju działania będą w nim prowadzone?

Charakter prac pozwoli sprecyzować, czy niezbędne będzie zastosowanie posadzki żywicznej gładkiej (dla strefy „suchej”) czy antypoślizgowej i o jakim stopniu przeciwpoślizgowości (dla strefy „mokrej”). Czy preferowane jest zastosowanie żywicy w wersji matowej czy błyszczącej?

posadzka żywiczna

posadzka żywiczna

3. Jakim rodzajom obciążeń będzie poddana posadzka: mechanicznym, chemicznym, termicznym?

Jeżeli posadzka będzie poddawana przede wszystkim obciążeniom mechanicznym, należy dobrać nie tylko odpowiedni rodzaj i grubość żywicy, która będzie odporna na ścieranie. Trzeba również wybrać właściwe podłoże betonowe pod posadzkę żywiczną, które będzie przenosić wszystkie dynamiczne, statyczne i termiczne obciążenia.

Jeśli posadzka ma być odporna na działanie (silnych) substancji chemicznych, należy zgromadzić informacje o ich rodzaju, stężeniu i czasie działania na posadzkę, a następnie porównać je z odpornością chemiczną poszczególnych systemów żywic.

4. Czy posadzka powinna mieć także inne właściwości, np. antyelektrostatyczne?

Posadzka antyelektrostatyczna ma na celu eliminowanie wyładowań elektrostatycznych i zapobieganie gromadzeniu się ładunków elektrycznych, co zabezpiecza pomieszczenia i znajdujący się w nich sprzęt przed szkodliwym działaniem statycznych ładunków elektrycznych. Warto również omówić z dostawcą posadzek żywicznych wszystkie inne oczekiwania, co pozwoli dobrać optymalne rozwiązanie.

Krok 2: Wykonanie posadzki

Pierwszym i najważniejszym etapem wykonania posadzki  jest przygotowanie podłoża pod samą posadzkę żywiczną.
Podłoże betonowe powinno być sezonowane przez co najmniej 28 dni i mieć izolację przeciwwilgociową. Jego maksymalna wilgotność powinna wynosić 5% RH, a temperatura na powierzchni minimum 100C. Sama powierzchnia betonu musi być sucha, czysta i wolna od pyłu, a mleczko cementowe należy usunąć przez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie.
Minimalna wytrzymałość podłoża betonowego na rozrywanie powinna wynosić 1,5 MPa.

Szlifowanie podłoża betonowego pod posadzkę żywiczną

Wilgotność powietrza w czasie aplikacji i dojrzewania powinna wynosić maksymalnie 70% RH, a temperatura powinna być wyższa o ok. 30C od temperatury punktu rosy.

Aby mieć pewność, że panujące podczas aplikacji warunki są odpowiednie, warto posłużyć się pirometrem, który zmierzy temperaturę otoczenia i podłoża, względną wilgotność powietrza oraz temperaturę punktu rosy

posadzka żywiczna

posadzka żywiczna badanie pirometrem

Kolejnym krokiem jest wykonanie samej posadzki żywicznej. Pierwszą składową jest warstwa gruntująca, nakładana bezpośrednio na przygotowane podłoże betonowe, zazwyczaj w ilości ok. 0,3 kg/m². Po gruntowaniu wykonywana jest warstwa zasadnicza, zbudowana z żywicy konstrukcyjnej i kolorowego kruszywa. Aby posadzka nie miała porów, stosowane są także drobnofrakcyjne wypełniacze dolomitowe. Ilości i rodzaj kruszywa dostosowane są do wymaganej grubości nakładanej posadzki.
Ostatnim krokiem w wykonaniu posadzki jest jej „zamkniecie” przez nałożenie bezbarwnej żywicy.

 Odpowiednio przygotowane podłoże betonowe i niezbędne warunki atmosferyczne podczas aplikacji to oprócz czynnika ludzkiego 80% powodzenia.  

Poszczególne etapy prac

 

posadzka żywiczna

posadzka żywiczna etap 1

posadzka żywiczna

posadzka żywiczna etap 2

posadzka żywiczna

posadzka żywiczna etap 3

Krok 3: Odbiór posadzki

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego wykonawca powiadamia na piśmie zamawiającego (zwykle kierownika budowy).

Oto na co należy zwrócić uwagę przy odbiorze posadzki:

 • protokół czynności odbioru – powinien on zostać spisany i zawierać dane obu stron procesu, opis przedmiotu odbioru, ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi obu stron,
 • przedstawienie/przekazanie dokumentacji technicznej wbudowanych materiałów – przy odbiorze posadzki wykonawca dokonuje tego na życzenie zamawiającego,
 • sprawdzenie wykonanych prac pod względem ilościowym,
 • sprawdzenie jakości wykonanych prac,
 • sprawdzenie kolorystykę posadzki – należy zweryfikować, czy kolor jest jednolity i zgodny z ustaleniami,
 • sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni – należy zweryfikować, czy jest odpowiednia. Jeżeli miała być antypoślizgowa lub gładka, należy sprawdzić, czy jest matowa lub błyszcząca, a także ocenić jej szorstkość i pofałdowania,
 • sprawdzenie ewentualnych pęknięć – pęknięcia nie mogą występować na wykonanej powierzchni,
 • sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki przez nacisk na powierzchnię metalowym zaokrąglonym przedmiotem – po naciśnięciu nie powinny pozostawać odkształcenia,
 • sprawdzenie szczelin dylatacyjnych – należy zweryfikować, czy zostały odtworzone i wypełnione masą elastyczną, jeżeli posadzka jest dylatowana,
 • sprawdzenie poprawności wykonania cokolików, jeżeli były realizowane,
 • Sprawdzenie spadków – jeżeli były projektowane, warto ocenić poprawność ich wykonania przez rozlanie wody i obserwację prawidłowego spływania.

 Warto pamiętać, że na życzenie zamawiającego można sprawdzić grubość posadzki poprzez odwiert. Jest to jednak metoda inwazyjna i po jej zakończeniu należy wykonać naprawę tego miejsca.

W przypadku wykrycia usterek lub niedociągnięć należy ustalić, czy mogą one zostać usunięte – jeżeli tak, to należy ustalić, jakim sposobem  i w jakim czasie. Jeżeli nie, należy ustalić odpowiednią metodę naprawy posadzki.

Krok 4: Pielęgnacja posadzki

Posadzki żywiczne przeznaczone są dla powierzchni narażonych na silne ścieranie i duże obciążenia w trudnym środowisku. Aby mogły spełniać swoje zadanie, muszą być odpowiednio konserwowane.

Do codziennej pielęgnacji, po uprzednim odkurzeniu powierzchni, można stosować alkaliczne środki czyszczące. Środek do czyszczenia należy zawsze rozcieńczać według wskazówek producenta i pozostawić na kilka minut na posadzce. W miejscach bardzo zabrudzonych i trudnych do oczyszczenia można zastosować środek czyszczący o większym stężeniu. Środek do czyszczenia należy dopasować do rodzaju zanieczyszczenia i pozostawić na podłodze przez 5-30 minut, pamiętając, aby nie dopuścić do wysuszenia. Odpowiednia temperatura podczas czyszczenia powinna wynosić około 20-60 stopni C.

Posadzki żywiczne można czyścić także przy pomocy agregatów wysokociśnieniowych lub maszyn do czyszczenia, pamiętając o obfitym spłukaniu powierzchni.

Jeżeli nie wiemy, jaki będzie rezultat czyszczenia, najpierw należy przeprowadzić próbę na niewielkiej powierzchni.

 Jeśli zastosuje się silne rozpuszczalniki – aceton, etylacetat – istnieje ryzyko, że posadzka może się odbarwić, a powierzchnia stanie się matowa. Powierzchnia może także „spuchnąć” – po pewnym czasie wróci do normy i będzie spełniać swoje funkcje.

Ślady powstałe po długotrwałym stosowaniu twardej wody można usunąć rozpuszczalnikiem o niskim pH.

Nagłe i nieprzewidziane sytuacje

W przypadku wylania chemikaliów i zanieczyszczeń należy natychmiast oczyścić powierzchnię. Pomimo że podłoga wytrzymuje najczęściej spotykane chemikalia, zawsze istnieje ryzyko jej odbarwienia i powstania plam.

Tłuszcz zwierzęcy lub roślinny należy oczyszczać silnymi środkami alkalicznymi, emulgującymi i rozpuszczającymi tłuszcze. Stosując podczas czyszczenia tak silne roztwory, na przykład sodę kaustyczną, trzeba pamiętać, że posadzka może się lekko odbarwić. Z kolei ciecze i oleje należy zbierać za pomocą trocin.

Jeżeli posadzka zostanie uszkodzona przez uderzenie, należy szybko naprawić powierzchnię, aby zmniejszyć zakres szkody. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy mamy do czynienia z dużym natężeniem ruchu lub dużym zawilgoceniem pomieszczenia, na przykład w przemyśle spożywczym.

Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta i konsultować się z nim bezpośrednio w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

 

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą Eradur Sp z o.o.

 

Beton posadzkowy – właściwości i zastosowanie

Beton posadzkowy – właściwości i zastosowanie 570 285 Marcin Obuchowicz

Czym jest beton posadzkowy?

Beton posadzkowy to kompozytowy materiał budowlany powstały na bazie cementu i kruszyw naturalnych lub łamanych z dodatkiem plastyfikatorów (substancji odpowiedzialnych za polepszenie zjawiska kohezji i poprawę spoistość mieszanki). Jest rodzajem betonu przeznaczonego do budowy posadzek stosowanych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Z czego wykonany jest beton posadzkowy? Skład dobrze przygotowanej mieszanki?

Do produkcji betonu posadzkowego wykorzystuje się jeden z trzech typów cementu z pięciu dostępnych na polskim rynku:

 • cement portlandzki (CEM I) – cement o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Charakteryzuje się wysokim przyrostem skurczu,
 • cement portlandzki wieloskładnikowy (CEM II A-S lub B-S) – cement o klasie wytrzymałości 42,5 i 32,5, cechuje się wysoką wytrzymałością wczesną (R),
 • cement hutniczy (CEM III) – cement powstały na bazie klinkieru portlandzkiego z dodatkiem żużlu wielkopiecowego, o klasie wytrzymałości 42,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej (N).

Dobierając skład mieszanki, należy unikać cementów typu CEM II A-V oraz CEM II B-V. Są to spoiwa z dodatkiem popiołów lotnych, które w trakcie zagęszczania betonu podchodzą do górnej części posadzki, tworząc podatną na niszczenie powłokę.

Wypełniacz do betonu stanowią kruszywa naturalne (piasek lub żwir rzeczny) bądź łamane (piasek lub żwir kopalniany). Warto podkreślić, że do produkcji betonu posadzkowego najlepiej sprawdza się piasek kopalniany – wieloboczny kształt ziaren o ostrych krawędziach ogranicza wyciek mleczka cementowego. Zjawisko to niekorzystnie wpływa na trwałość konstrukcji.

Beton posadzkowy – proporcje składników mieszanki

Na jakość posadzek wpływ mają nie tylko użyte komponenty. Chcąc przygotować dobrą mieszankę betonu, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Proporcje kruszyw w mieszance nie mogą przekraczać następujących wartości procentowych: 35-40% piasku i 55-60% żwiru. Ważnym jest także utrzymanie właściwego poziomu współczynnika wody do cementu (w/c), który powinien oscylować w granicach 0,5.

Zachowanie podanych stosunków kruszywa wraz z utrzymaniem właściwego poziomu w/c pozwali uzyskać pożądaną strukturę betonu i korzystnie wpłynie na jego właściwości. Temperatura, w jakiej odbywa się betonowanie, również ma znaczenie – nie powinna być niższa niż 5°C. Spełnienie wymienionych warunków przekłada się na wytrzymałość i szczelność konstrukcji posadzki.

Beton posadzkowy – zbrojenie

Posadzki betonowe znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Dużą popularność w budynkach mieszkalnych zyskują tak zwane posadzki dekoracyjne – wykonywane jako cienkowarstwowe posadzi ozdobne, np. z mikrocementu. Posadzki dekoracyjne wykorzystywane są zarówno do zdobienia podłóg, jak i ścian. W budynkach przemysłowych wykonywanie podłoża użytkowego z betonu posadzkowego stanowi niemal standard – zdecydowana większość posadzek ma konstrukcję betonową.

Od przeszło dwóch dekad posadzki przemysłowe wyrabiane są głównie z betonu – 70% wykonanych w tym czasie posadzek ma konstrukcję betonową, 25% to posadzki żywiczne, 5% stanowią inne rozwiązania.

beton posadzkowy

beton posadzkowy

Posadzki przemysłowe zbrojone

Z uwagi na duże obciążenia, jakim poddawane są posadzki przemysłowe, do ich produkcji wykorzystuje się tak zwane zbrojenia rozproszone. Do podstawowych komponentów mieszanki betonowej dodaje się włókna szklane, stalowe bądź syntetyczne – w połączeniu powstaje mieszanka fibrobetonu.
Ilość zbrojenia uzależniona jest od wielkości obciążenia. W przypadku włókien stalowych dodatek wynosi zwykle około 30-40 kg/m³ oraz 0,6-1,0 kg/m³ w przypadku mikrowłókien syntetycznych i 3-4 kg/m³ przy zastosowaniu makrowłókien z tego samego gatunku materiałów. Szkło wykorzystywane jest bardzo rzadko.
Zastosowanie zbrojenia rozproszonego powoduje wzrost wytrzymałości posadzki na zginanie i rozciąganie.

Podstawowe właściwości posadzek
Dobrze wykonana posadzka przemysłowa powinna odznaczać się nie tylko wytrzymałością mechaniczną, ale także antypoślizgowością – regulacje prawne wymuszają stosowanie posadzek z odpowiednią klasą antypoślizgowości dla konkretnych pomieszczeń i miejsc. Poniższa tabela prezentuje kilka przykładów:

Klasa antypoślizgowości (R)Typ obiektu lub rodzaj pomieszczeń
R 10Garaże kryte
R 11Magazyny części zamiennych, myjnie, poczekalnie, farbiarnie
R 12Pompownie, pomieszczenia aparatury kontrolnej, parkingi wozów strażackich
R 13Garbarnie

W zależności od miejsca zastosowania posadzkę powinna cechować duża odporność na ścieranie, uderzenia, zarysowania, a także szkodliwe działania różnego typu czynników chemicznych. Podłoże powinno być przystosowane odpowiednio do sposobu użytkowania pomieszczeń.

beton posadzkowy aplikacja

beton posadzkowy aplikacja

Żywice syntetyczne – powłoki ochronne betonu posadzkowego

W celu pozyskania niektórych właściwości bądź poprawy parametrów posadzki konstrukcje betonowe muszą być odpowiednio wykończone – uszlachetnione poprzez wykonanie ochronnej warstwy użytkowej. Do często stosowanych rozwiązań można zaliczyć użycie żywic syntetycznych, epoksydowych bądź polimerowych. Poniżej przedstawiamy charakterystykę powłok żywicznych:

Żywice syntetyczneZaletyWady
EpoksydoweDuża wytrzymałość na ściskanie i zgniatanie, twarde, odporne na ścieranie i uderzenia, odporne na większość kwasów organicznych i nieorganicznychMała odporność na substancje utleniające, alkohole, ketony i węglowodory, żółkną pod wpływem promieniowania UV
Polimerowe dwuskładnikoweDuża odporność na uderzenia, elastyczne, mające zdolność do mostkowania, odporne na niskie temperatury i promieniowanie UV, odporne na węglowodory, oleje i rozcieńczone kwasyMała odporność na stężone zasady, ketony i wysokie temperatury

 

Polimerowe jednoskładnikoweOdporne na rozcieńczone kwasy i zasady, odporne na paliwa i smary, elastyczne, odporne na szkodliwe działania składników atmosferycznychMała odporność na wysokie temperatury

Beton posadzkowy – wymagania dla powłok żywicznych

Wykonanie systemu posadzkowego na bazie żywic wymaga właściwego przygotowania podłoża – podstawa posadzki, której powłokę użytkową stanowią żywice, powinna spełniać wymagania normy europejskiej PN-EN 1504-10, dotyczącej zakresu:

  • czystości,
  • odporności na odrywanie,
  • oporności na zarysowania,
  • głębokości karbonatyzacji,
  • zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami,
  • temperatury

Nieprzestrzeganie norm niekorzystnie wpływa na właściwości posadzek, pogarsza trwałość konstrukcji i podwyższa podatność na niszczenie. Podczas przygotowania posadzki pod żywicę szczególną uwagę należy zwrócić na zawilgocenie betonowego podłoża, nie może ono przekraczać 4% – zbyt duża wilgotność jest przyczyną pojawiania się pęcherzy i pofałdowań.

Beton polerowany – techniki przygotowujące posadzkę pod żywicę

Jedną z popularniejszych metod przygotowujących posadzki betonowe pod warstwę żywiczną jest polerowanie. Stosując technikę szlifowania, uszlachetnia się posadzkę, polepsza jej właściwości mechaniczne, utwardza konstrukcję podłoża i poprawia przyczepność.
Innymi technikami stosowanymi w celu przygotowania posadzki pod powłokę z żywicy są frezowanie i śrutowanie. Obecnie metody te tracą jednak na popularności. Ich poważną wadą jest osłabianie konstrukcji posadzek i powodowanie mikrouszkodzeń. Co więcej, podczas śrutowania i frezowania ścierana jest duża warstwa posadzki, której ubytki należy uzupełnić, stosując większe ilości żywić. To z kolei przekłada się na wyższe koszty.

Beton posadzkowy – cena za metr kwadratowy

Cena wykonania posadzki betonowej uzależniona jest od wielu czynników. Wykonanie czystej wylewki to koszt około 25-45 zł za m² (w cenę wliczony jest produkt i robocizna). Zakup wylewki, w zależności od marki i sklepu, to z kolei koszt 6-10 zł za worek ważący 25 kilogramów. Największe koszty dotyczą poprawy parametrów, wykończenia i wykonania warstw ochronnych. Dla przykładu koszt tylko 4 kg żywicy ekspandowanej u dobrego producenta oscyluje w granicach 250-280 zł.

W zależności od grubości warstwy konstrukcji betonowej, rodzaju betonu (zbrojony lub czysty) i typu wykończenia powierzchni za wykonanie jednego m² posadzki trzeba zapłacić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Współczesny rynek budowlany oferuje szereg technologii, dzięki którym posadzki betonowe są nie tylko funkcjonalne, ale stanowią także doskonały zamiennik dla wykończenia podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dobrze wykonane posadzki tego typu są niezwykle trwałe – dzięki swoim zaletom wciąż zyskują na popularności.

Krakowskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Krakowskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu 1000 500 Marcin Obuchowicz

Krakowskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu – oferty mieszkań i promocje

Na Targach przedstawione zostaną oferty mieszkań z rynku wtórnego i pierwotnego. Przedstawiciele firm deweloperskich przygotują promocje sprzedażowe, z których będzie można skorzystać tylko podczas trwania Targów. Wystawcy z szeroko pojętej branży budowlanej zaprezentują oferty budowy domów i ich projekty, a także propozycje nowoczesnych technologii w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Projektanci wnętrz zaproponują możliwości aranżacji pomieszczeń.

Krakowskie Targi Nieruchomości

Dlaczego warto wybrać się na Targi Nieruchomości & Budowa Domu?

Krakowskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu to doskonała okazja na zapoznanie się z aktualnymi ofertami mieszkań i domów. To także możliwość kupna mieszkania i domu z dużą zniżką, przygotowaną specjalnie dla osób odwiedzających. Przedstawiciele instytucji finansowych, między innymi banki, zaoferują korzystne warunki kredytowania lub finansowania inwestycji.

Krakowska impreza targowa daje możliwość zaznajomienia się z najnowszymi trendami dotyczącymi wystroju i wyposażenia mieszkań. Targi stwarzają również okoliczność bezpośredniego spotkania się z deweloperami, są miejscem wymiany doświadczeń oraz dają możliwość pozyskania cennej wiedzy potrzebnej do budowy domu. Na wydarzeniu można poznać również kompleksową ofertę budowy w kilku technologiach. Nie zabraknie informacji z zakresu prawa budowlanego. Poruszona zostanie również problematyka dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Informacje i zapisy

Krakowskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu odbędą się 16-17 listopada 2019 roku na TAURON Arena Kraków. Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne na stronie organizatora.

Szukasz innego wydarzenia? Sprawdź pozostałe informacje i wydarzenia branżowe.

Konferencja Konstrukcje Budowlane 2019

Konferencja Konstrukcje Budowlane 2019 1000 499 Marcin Obuchowicz

Do kogo skierowane jest wydarzenie?

Organizatorzy Konferencji Konstrukcje Budowlane 2019 zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką konstrukcji budynków – pasjonatów, teoretyków oraz praktyków budownictwa. Zakres problematyki zaciekawi szczególnie inżynierów budownictwa, architektów, konstruktorów budynków, a także inwestorów i wykonawców.

Konferencja Konstrukcje Budowlane

Główne zagadnienia Konferencji Konstrukcje Budowlane 2019

W trakcie konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące:

 • konstrukcji żelbetonowych,
 • konstrukcji zespolonych stalowo betonowych,
 • konstrukcji sprężonych,
 • budownictwa wysokościowego.

Tematy IV edycji Konstrukcji Budowlanych 2019

Na najbliższej edycji Konferencji Konstrukcje Budowlane prelegenci – uznani w branży budowlanej eksperci, profesorowie i inżynierowie wielokrotnie nagradzani za dorobek naukowy – przedstawią szereg ważnych zagadnień.

Tematy wystąpień to:

 • „Uwzględnienie sytuacji wyjątkowych w projektowaniu konstrukcji”,
 • „Oddziaływanie sprężenia na konstrukcje z betonu”,
 • „Efekty drugiego rzędu przy wymiarowaniu słupów żelbetowych”,
 • „Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych”,
 • „Informacje ogólne i zasady ochrony przeciwpożarowej”,
 • „Stropy zespolone z blachami fałdowymi”,
 • „Belki zespolone”,
 • „Trójwarstwowe ściany w budynkach wielkopłytowych – połączenia, diagnostyka, systemy wzmacniające”,
 • „Prawo budowlane – skutki proponowanych zmian dla projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa”.

Dlaczego warto przyjść na Konferencję?

IV edycja Konferencji Konstrukcje Budowlane to jedno z najważniejszych spotkań polskiej branży budowlanej. To także możliwość pozyskania informacji dotyczących najnowszych trendów, rozwiązań i technologii. Wydarzenie to daje również sposobność do zdobycia praktycznych umiejętności, które przydadzą się w codziennej pracy. Jak podkreślają sami organizatorzy, należy się spodziewać luźnej atmosfery, która sprzyja nawiązywaniu kontaktów biznesowych i zdobywaniu wiedzy oraz pozwala na wymianę doświadczeń.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie organizatora Konferencji Konstrukcje Budowlane.

Szukasz innego wydarzenia? Sprawdź pozostałe informacje i wydarzenia branżowe.

Izolacja akustyczna budynku w aspekcie stropów i posadzek

Izolacja akustyczna budynku w aspekcie stropów i posadzek 1000 499 Marcin Obuchowicz

Dlaczego izolacja akustyczna stropów jest tak ważna?

Zadaniem izolacji akustycznej jest przede wszystkim wyciszenie wnętrz w taki sposób, by nie dochodziły do nich odgłosy zza ścian i stropów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków wielorodzinnych, w których rozmowy sąsiadów, hałasy na klatce schodowej czy nawet głośna praca windy mogą znacząco przeszkadzać w codziennym odpoczynku i koncentracji. Nieco mniej narażone na hałas są osoby zamieszkujące domy jednorodzinne, jednak i w tym przypadku izolacja akustyczna stropów i ścian jest ważna – dba nie tylko o oddzielenie dźwięków pomiędzy pomieszczeniami, ale też o odpowiednią akustykę wnętrza.

Chodzi tu przede wszystkim o pozbycie się pogłosu, który sprawia, że wnętrza wydają się mało przytulne. Co więcej, w pomieszczeniach, w których zadbano o izolację akustyczną posadzek i ścian, wszystko brzmi przyjemniej – od wypowiedzi domowników, przez dźwięk filmów i programów w telewizji, aż po słuchanie muzyki.

Poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekraczać 40 dB. Hałas przekraczający 80 dB uznawany jest już natomiast za niebezpieczny dla zdrowia.

Wskaźniki izolacji akustycznej stropów – co to takiego?

Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie dwóch rodzajów dźwięków, przed którymi ma chronić izolacja akustyczna stropów:

 • dźwięk powietrzny – wspomniane już hałasy pochodzące z innych pomieszczeń – rozmowy, głośna muzyka, włączony telewizor i inne,
 • dźwięk uderzeniowy – odgłosy chodzenia po stropie, przesuwanie mebli, spadające na podłogę przedmioty itd.

W związku z powyższym podziałem powstały też specjalne oznaczenia, dzięki którym można swobodnie poruszać się w dziedzinie izolacji akustycznych stropów i łatwiej zrozumieć wskaźnik izolacji:

 • RA1 – ten wskaźnik dotyczy dźwięków powietrznych. Określa, ile decybeli tłumią izolacje akustyczne stropów – im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym lepiej,
 • Ln,w – ten wskaźnik dotyczy dźwięków uderzeniowych. Określa, ile decybeli przenika przez strop. Tutaj z kolei im niższa jest wartość wskaźnika, tym lepiej.

Warto wiedzieć

Wskaźniki izolacji akustycznej stropów są uwzględnione w przepisach prawa budowlanego.  W przypadku domów jednorodzinnych są dość łagodne – RA1 wynosi ≥ 45 dB w standardzie podstawowym i ≥ 50 dB w standardzie podwyższonym, a Ln,w ≤ 63 lub 53 dB w zależności od standardu. Jeśli chodzi o domy w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, wskaźnik RA1 wygląda tak samo, jednak Ln,w zawsze musi wynosić mniej niż 53 dB.

Sposoby izolacji akustycznej w zależności od materiału stropu

Istnieją różne sposoby wykonania izolacji akustycznej – najczęściej dotyczą materiału lub techniki, w jakiej został stworzony strop. Jedno jest pewne – izolacją akustyczną posadzek najlepiej zająć się na etapie budowania domu. Wówczas koszty są o wiele niższe niż w przypadku wyciszania wnętrz gotowego budynku. Oto sposoby wykonania skutecznych izolacji akustycznych stropów:

 • Izolacja akustyczna stropu drewnianego – dobrym sposobem na stworzenie przegrody w tym przypadku jest zastosowanie podłogi pływającej. Do wyciszenia warto zastosować tu styropian (wersja przeznaczona do stropów) lub wełnę mineralną. Taką izolację akustyczną układa się pod wylewkę grubości ok. 4-5 cm. Innym sposobem jest wykonanie podłogi na legarach – przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia się wełną mineralną, pozostawiając 2 cm pustki powietrznej. W tym przypadku nie stosuje się styropianu.

Podczas tworzenia izolacji akustycznej stropów ważne jest prawidłowe wykonanie dylatacji. Bez nich istnieje większe ryzyko powstawania mostków akustycznych.

 • Izolacja akustyczna stropu monolitycznego i żelbetowego – tego typu stropy najczęściej mają na tyle wysoki wskaźnik izolacji akustycznej, że nie potrzebuje dodatkowej przegrody do dźwięków powietrznych – są ciężkie i pożądane parametry uzyskują już przy grubości ok. 15-16 cm. Jednak w przypadku dźwięków uderzeniowych radzi sobie nieco gorzej. Dlatego też kilka centymetrów należy przeznaczyć także na izolację akustyczną stropu żelbetowego – tu sprawdzi się zarówno styropian, jak i wełna mineralna.
 • Izolacja akustyczna stropu od spodu – takie rozwiązanie może być konieczne, jeśli następuje konieczność wyciszenia pomieszczeń w istniejących już budynkach. Wtedy najczęściej sięga się po technologię sufitów podwieszanych. Dzięki nim dźwięki powietrzne są skutecznie izolowane, a więc tym sposobem można odciąć się od sąsiadów lubiących głośno dyskutować i słuchać muzyki. Niestety nie jest to dobry sposób na walkę z dźwiękami uderzeniowymi – pomóc może jednak równoległe wykonanie izolacji akustycznej ścian.
izolacja akustyczna

Izolacja akustyczna – podłoga pływająca

Izolacją akustyczną stropów warto zająć się na jak najwcześniejszym etapie – najlepiej przy stawianiu budynków. Należy jednak pamiętać, że istnieją także bardzo metody na wyciszanie posadzek, w szczególności w przypadku dźwięków uderzeniowych – tutaj pomóc może ułożenie dywanów, które będą skutecznie pochłaniały dźwięki. Z pewnością jednak największą gwarancję komfortu dadzą jednak solidnie wykonane izolacje akustyczne ukryte pod posadzkami.

4 Buildings już w listopadzie

4 Buildings już w listopadzie 1000 499 Marcin Obuchowicz

Czym jest wydarzenie 4 Buildings?

4 Buildngs to, jak podkreślają organizatorzy, nie kolejne targi budowlane, ale międzynarodowa, interdyscyplinarna platforma wymiany wiedzy, idei oraz najlepszych globalnych doświadczeń. Wydarzenie jest jedną z największych imprez dotyczących architektury, designu i nieruchomości, jakie organizowane są we wschodniej części Europy.

Wszystkich, którzy zdecydują się przyjść na 4 Buldings, czeka szereg atrakcji: pokazy, prezentacje, warsztaty tematyczne oraz interesujące dyskusje.

Konferencja 4 Buildings w Krakowie

Cztery niezależne bloki tematyczne 4 Buldings

Spotkanie zostało podzielone na cztery niezależne konferencje:

 • GoGreen – dotycząca odnawialnych źródeł energii,
 • NoWaste – na temat zrównoważonego budownictwa,
 • BeSmart – z zakresu inteligentnych rozwiązań w budynkach,
 • InTech – dotycząca najnowszych technologii.

Podczas spotkania prelegenci, przedstawiciele producentów i dystrybutorów, eksperci z szeroko pojętej branży budowlanej, przedstawią najnowsze rozwiązania i technologie stosowane we współczesnym budownictwie. Podzielą się również wiedzą na temat rozwoju biznesu i nowoczesnego budownictwa.

Kogo zainteresuje spotkanie?

Wydarzenie zainteresuje wszystkich, którzy chcą się zapoznać z ofertami producentów i dystrybutorów najnowszych technologii budowlanych, w szczególności tych, które dotyczą ekologicznych i energooszczędnych technik. Odwiedzający poznają odpowiedź na pytania:

 • Jak budować w zrównoważony sposób?
 • Jak korzystać z innowacyjnych technologii budowlanych i energii odnawialnej?
 • Jak tworzyć lepsze warunki do życia i pracy w budynkach?

4 Buildings Awards 2019

Podczas I edycji 4 Buildings odbędzie się Uroczysta Gala 4 Buildings Awards 2019, na której zostaną wręczone nagrody na inwestorów, architektów i producentów, których działalność wyznacza nowe kierunki rozwoju w budownictwie i przyczynia się do zmniejszenia jego wpływu na środowisko naturalne.

Szczegółowa agenda, informacje organizacyjne i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie organizatora 4 Buildings.

Szukasz innego wydarzenia? Sprawdź pozostałe informacje i wydarzenia branżowe.

Podłoga na gruncie czy płyta fundamentowa ?

Podłoga na gruncie czy płyta fundamentowa ? 1000 500 Marcin Obuchowicz

Klasyczna podłoga na gruncie i nowoczesna płyta fundamentowa

Wykonanie ław fundamentowych jest tradycyjną oraz jak do tej pory najczęściej stosowaną metodą budowania fundamentów w Polsce. Wybierając tę sprawdzoną technologię, na dalszym etapie budowy wykonuje się podłogę na gruncie – powstaje ona na warstwie podsypki, betonu, izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia oraz podkładu podłogowego. Alternatywną, powszechnie stosowaną na Zachodzie czy w Skandynawii metodą, jest natomiast płyta fundamentowa, która powstaje znacznie szybciej niż podłoga na gruncie i jest od razu gotowa do wykończenia. Oba rozwiązania mają zalety i wady, które należy przeanalizować przed wyborem konkretnej technologii.

Podłoga na gruncie

Podłoga na gruncie – przykładowe rozwiązanie

 

Sposób wykonania fundamentów zależy w dużej mierze od warunków gruntowych panujących na działce. Płyta fundamentowa dobrze sprawdzi się nie tylko na glebie stabilnej, ale też na tej słabszej, np. na piasku. Inaczej jest w przypadku podłogi na gruncie, która wymaga podłoża dobrego i zwartego – inaczej będzie w dużym stopniu narażona na uszkodzenia na skutek nierównomiernego osiadania.

Podłoga na gruncie – zalety

Tradycyjna technika budowy fundamentów sprawdzi się w wielu sytuacjach. W nowoczesnych projektach domów jednorodzinnych dominują budynki niepodpiwniczone – w takiej sytuacji podłogę na całym parterze można zacząć układać od razu na gruncie. Równie dobrze sprawdzi się podłoga na gruncie w piwnicy – w nowych budynkach wykonuje się ją jednak coraz rzadziej ze względu na to, że w większości nie są one podpiwniczone. Konstrukcja tego typu może też z powodzeniem znaleźć się w miejscach bardziej narażonych na obciążenia, np. w garażu. Podłoga na gruncie w garażu powstaje w taki sam sposób, jak pod innymi pomieszczeniami, jednak powinna być bardziej odporna na obciążenia niż w części mieszkalnej i nie musi być tak dobrze ocieplona.

Wszechstronność posadzek na gruncie stosowanych w budownictwie tradycyjnym idzie w parze z innymi zaletami tego rozwiązania:

 • technologia jest dobrze znana i stosowana od wielu lat,
 • na odpowiednich glebach jest prosta w wykonaniu,
 • doskonale sprawdza się w budynkach o regularnej bryle,
 • uznawana jest za prostą w projektowaniu oraz za tańszą – cena za m2 podłogi na gruncie waha się w zależności od konkretnego projektu i parametrów technicznych, jakie musi osiągnąć posadzka,
 • prawidłowe wykonanie gwarantuje właściwą ochronę budynku przed ucieczką ciepła i działaniem wilgoci.

Jakie wady ma podłoga na gruncie?

To dobrze znane i wielokrotnie sprawdzone rozwiązanie ma również szereg wad. Należy do nich m.in. czasochłonny proces wykonawczy, konieczność wykonywania głębokich wykopów i wylewania ław pod ścianami nośnymi, a także potrzeba stworzenia dobrej izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej – na tym etapie często popełniane są liczne błędy.

Nieubita podsypka, brak ocieplenia fundamentów czy nieszczelnie ułożona folia hydroizolacyjna to tylko niektóre błędy popełniane na etapie budowy podłogi na gruncie. Mogą one skutkować poważnymi konsekwencjami, np. pękaniem podłoża czy zawilgoceniem termoizolacji.

Płyta fundamentowa – zalety i wady

Żelbetowa płyta fundamentowa to ciekawe i nowoczesne rozwiązanie, które warto rozważyć szczególnie podczas budowy domu energooszczędnego – ponieważ płyta fundamentowa jest dookoła obłożona styropianem, zapewnia podłodze jeszcze lepszą izolację cieplną. Dzięki tej technologii prace fundamentowe można ukończyć nawet w ciągu jednego tygodnia. Wynika to z ograniczenia robót ziemnych (z czym wiąże się także ograniczenie kosztów) oraz możliwości płytkiego posadowienia płyty. Udoskonalonym rozwiązaniem jest płyta fundamentowa grzewcza, w której (lub na której) układa się instalację ogrzewania wykorzystującą jako nośnik wodę lub powietrze. Dzięki temu system grzewczy powstaje już na etapie budowy fundamentów, a ryzyko zawilgocenia budynku na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych zostaje ograniczone.

Koszt płyty fundamentowej bywa niższy lub zbliżony do kosztów wykonania podłogi na gruncie – dokładna cena zależy jednak od wielu czynników (m.in. od wielkości i projektu domu, parametrów technicznych fundamentów czy rodzaju podłoża) i może być określona tylko na podstawie indywidualnego projektu. Koszty podnosi w tym wypadku ilaste lub gliniaste podłoże, na którym najpierw trzeba ułożyć grubą warstwę podkładową.

Technologia płyty fundamentowej skraca czas budowy, świetnie sprawdza się w przypadku budynków o oryginalnej bryle i zapewnia równomierny rozkład obciążeń. Co więcej, płyta fundamentowa pod garaż, piwnicę czy część mieszkalną budynku stanowi jednocześnie gotową do wykończenia posadzkę. Czy w takim razie istnieją wady tego rozwiązania? Oto one:

 • technologia nie jest jeszcze w Polsce dobrze rozpowszechniona, co powoduje brak zaufania do niej,
 • na polskim rynku specjalizuje się w niej niewielu wykonawców,
 • projekt fundamentu płytowego jest bardziej złożony, co wymaga umiejętności doboru optymalnych rozwiązań.

Podłoga na gruncie to rozwiązanie sprawdzone w tradycyjnym budownictwie, cieszące się niesłabnącą popularnością. Z pewnością będzie ona rosła także w przypadku płyty fundamentowej, co jest podyktowane nie tylko wygodą i dążeniem do skrócenia czasu budowy, ale także modą na budownictwo energooszczędne oraz pasywne.

Zbrojenie kompozytowe – kompendium wiedzy

Zbrojenie kompozytowe – kompendium wiedzy 800 400 Marcin Obuchowicz

Zbrojenie kompozytowe – z czego powstaje i jakie ma zastosowanie

Zbrojenie kompozytowe powstaje z włókien szklanych nawijanych na rdzeń i zaimpregnowanych żywicą epoksydową. Proces produkcji odbywa się na zasadzie pultruzji – metoda ta polega na przeciąganiu włókien w określony sposób, co powoduje, że w gotowych prętach są one ułożone jednokierunkowo. To z kolei przekłada się na wysoką odporność i długą żywotność zbrojenia.

Zbrojenie kompozytowe

Zbrojenie kompozytowe – pręty

Jak zapewniają producenci i co potwierdzają opinie, zbrojenie kompozytowe znajduje szereg zastosowań i sprawdza się nawet w wyjątkowo trudnych warunkach. Pręty z kompozytów można stosować w szeroko pojętym budownictwie – nie tylko mieszkaniowym, ale i naukowo-badawczym, medycznym, hydrotechnicznym, infrastrukturalnym, drogowym oraz przemysłowym. Sprawdzają się w różnego rodzaju elementach żelbetowych, np. w formie płyt, zbiorników, kontenerów czy cystern, a także jako elementy fundamentów, konstrukcji nośnych i wsporczych, schodów prefabrykowanych, połączeń balkonowych, ogrodzeń betonowych i wielu innych.

Zbrojenia kompozytowe znajdują zastosowanie również w rolnictwie oraz ogrodnictwie, gdzie służą m.in. do budowy infrastruktury, obiektów małej architektury, podpór dla roślin oraz elementów dekoracyjnych.

Zbrojenie kompozytowe wylewki – właściwości i zalety

O właściwościach prętów kompozytowych decyduje materiał użyty do ich produkcji. Gotowe zbrojenie pod wylewkę, dostarczane w szpulach, odcinkach o określonej długości czy w formie gotowych ramek, cechuje się przede wszystkim lekkością, wytrzymałością oraz trwałością. Pierwsza cecha decyduje o tym, że pręty są bardzo proste w transporcie oraz przenoszeniu, co z kolei znacznie ogranicza koszty logistyczne. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie – 2,5 raza wyższa od stali – pozwala dodatkowo na ograniczenie grubości prętów zbrojeniowych, a tym samym zredukowanie ciężaru konstrukcji. Trwałość tego typu zbrojenia wynika z kolei z jego odporności na działanie kwasów i zasad oraz całkowitej niepodatności na korozję – dzięki długiej żywotności kompozytu (szacowanej na minimum 80 lat) zbrojone nim obiekty można użytkować nawet 2-3 razy dłużej w stosunku do obiektów ze zbrojeniem stalowym.

Do innych zalet zbrojenia z kompozytów należą:

 • minimalna przewodność cieplna, niwelująca występowanie mostków termicznych,
 • współczynnik rozszerzalności cieplnej taki sam jak w przypadku betonu, co chroni go przed uszkodzeniem na skutek zmian temperatury,
 • łatwość łączenia prętów na klej lub za pomocą opasek zaciskowych,
 • łatwość obróbki (np. przy użyciu szlifierki kątowej lub piły tarczowej) oraz ograniczenie ryzyka awarii sprzętu budowlanego,
 • brak konieczności impregnacji, przeglądów i konserwacji,
 • brak wydzielania substancji toksycznych,
 • brak konieczności prostowania prętów – nawet nawinięte na szpulę po odwinięciu powracają do pierwotnej formy,
 • niezmienna odporność i właściwości w szerokim zakresie temperatur,
 • ekonomiczność – cena zbrojenia kompozytowego oraz związane z jego użytkowaniem koszty są nawet o 50% niższe niż w przypadku zbrojenia stalowego.

Zbrojenie kompozytowe a stalowe – co wybrać?

Podczas budowy domu lub obiektów o innym przeznaczeniu, warto zdecydować się na kompozytowe zbrojenie posadzki i innych elementów konstrukcyjnych. Dlaczego? Na to pytanie już częściowo odpowiedzieliśmy – stal jest 2,5 razy mniej wytrzymała niż kompozyt, a dodatkowo koroduje, wpływając na niszczenie betonu, pogorszenie kondycji całej konstrukcji oraz obniżenie jej żywotności. W przeciwieństwie do prętów z włókna szklanego ma także wysoką przewodność cieplną przyczyniającą się do strat ciepła i podnoszącą koszty eksploatacji obiektów. Ponieważ stal waży aż 9 razy więcej od kompozytów, jej transport oraz eksploatacja wymagają więcej czasu, zaangażowania ciężkiego sprzętu oraz nakładów finansowych, co jest odczuwalne szczególne w przypadku dużych inwestycji przemysłowych czy komercyjnych.

W kontekście zbrojenia wadą stali jest również fakt, że przewodzi prąd elektryczny oraz zakłóca przepływ fal. Pręty kompozytowe należą natomiast do dielektryków – nie przewodzą energii elektrycznej oraz nie gromadzą energii statycznej, a jednocześnie przepuszczają fale radiowe i nie zakłócają przepływu fal elektromagnetycznych. To właśnie z tego powodu znajdują zastosowanie m.in. w budynkach wyposażonych w rezonans magnetyczny czy w stacjach transformatorowych.

Bez względu na to, czy planujemy wykonanie i zbrojenie wylewki w garażu lub całym domu, czy decydujemy się na realizację poważniejszych inwestycji, zastosowanie prętów z kompozytu jest rozwiązaniem pod każdym względem opłacalnym. Obniżenie kosztów i czasu trwania prac zbrojeniowych w połączeniu z wygodą eksploatacji oraz cennymi właściwościami kompozytów sprawiają, że ten nowoczesny materiał warto wziąć pod uwagę w każdym projekcie budowlanym.

 

Budowa szansą dla specjalistów “samouków”?

Budowa szansą dla specjalistów “samouków”? 1000 500 Marcin Obuchowicz

Zintegrowany system kwalifikacji dla specjalistów budowlanych

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego (2017) dotyczących rynku pracy w Polsce, około 40 tysięcy miejsc pracy w branży budowlanej zostało zlikwidowanych, a w tym samym czasie powstało około 75 tysięcy nowych. Oznacza to, że rynek pracy w budownictwie stale się rozwija i zmienia. Pojawiają się nowe miejsca pracy, a tym samym zwiększa się konkurencja. Budowlanka to branża, w której działa wielu dobrych specjalistów nieposiadających formalnego potwierdzenia swoich umiejętności – są to tzw. „złote rączki”. Dlaczego więc nie skorzystać z możliwości certyfikacji i uwiarygodnić swoje kompetencje przed potencjalnym pracodawcą?

Certyfikacja specjalisty budowlanego

Specyfiką branży budowlanej jest to, że osoby w niej pracujące bardzo często zdobywają wiedzę w praktyce – na placu budowy. W konsekwencji rodzaj i poziom kompetencji pracowników  mogą się różnić, mimo że zajmują się oni tą samą dziedziną. Wpływ na to ma wiele czynników, m.in. czas poświęcony na praktykę i zdobycie wiedzy, kompetencje nauczycieli, odmienne materiały do nauki. Zintegrowany System Kwalifikacji standaryzuje kompetencje. Ułatwia to rekrutację na trudnym rynku pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji: https://www.kwalifikacje.edu.pl/

Instytut Badań Edukacyjnych to instytut badawczy  prowadzący interdyscyplinarne  badania naukowe  nad funkcjonowaniem i  efektywnością systemu edukacji w  Polsce. Instytut uczestniczy w  krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. IBE współpracuje z centralną administracją publiczną i przedstawicielami samorządów.

Jesteś „złotą rączką”? Uzyskaj oficjalny certyfikat!

Nauczyłeś się prac budowlanych sam, a stolarka nie ma przed Tobą tajemnic? Pytanie tylko, jak udowodnić swoje umiejętności potencjalnemu pracodawcy lub klientowi. Teraz jest na to sposób. Wystarczy, że pokażesz mu potwierdzony państwowo certyfikat.

Zintegrowany system kwalifikacji dla specjalistów budowlanych

Szukasz innego wydarzenia? Sprawdź pozostałe informacje i wydarzenia branżowe.

Podłoga 3D – co warto o niej wiedzieć?

Podłoga 3D – co warto o niej wiedzieć? 600 300 Marcin Obuchowicz

Z czego powstaje podłoga 3D?

Podłoga 3D jest wyjątkowo efektowną odmianą posadzek żywicznych. Oznacza to, że jako spoiwo stosuje się w niej różnego rodzaju żywice – najczęściej są to żywice epoksydowe oraz poliuretanowe. Niektóre rodzaje posadzek żywicznych wzbogaca się także o dodatkowe komponenty (np. kruszywo kwarcowe), mające na celu zwiększenie wytrzymałości gotowej podłogi – rozwiązania tego typu stosuje się przede wszystkim w budownictwie przemysłowym, gdzie nawierzchnia narażona jest na działanie dużych obciążeń.

podłoga 3d sześcian

podłoga 3d sześcian

Aby osiągnąć efekt podłogi 3D konieczne jest też zastosowanie elementów typowo dekoracyjnych, które zatapia się w warstwie bezbarwnej żywicy. W zależności od zamysłu inwestora mogą to być np. kolorowe płatki, piasek, kamienie, muszelki, biżuteria czy inne przedmioty z metalu. Najbardziej spektakularne wrażenie robią jednak zdjęcia i grafiki z efektem głębi, zapewniające najlepszy efekt trójwymiarowy.

W wyborze obrazów, zdjęć czy grafik przeznaczonych do zatopienia w podłogach żywicznych 3D inwestor ma zupełną dowolność. Ważne jednak, by fotografia miała wysoką rozdzielczość, została właściwie wykadrowana i dopasowana do rozmiaru podłogi. Następnie należy ją wydrukować na specjalnym, dobrze przyczepnym do żywicy materiale, po czym jest gotowa do zatopienia w powłoce epoksydowej.

Podłoga 3D – wykonanie

Jak zrobić podłogę 3D, aby uzyskać trwały i estetyczny efekt? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że podłogi żywiczne 3d powinni wykonywać wyłącznie specjaliści dokładnie znający technologię. Cały proces wymaga postępowania krok po kroku i rozpoczyna się od właściwego przygotowania podłoża, które musi być idealnie gładkie oraz równe. Następnym etapem jest gruntowanie podkładu podłogowego specjalnym preparatem (najczęściej wchodzącym w skład wybranego systemu posadzkowego). Na tak przygotowanej powierzchni układa się wydrukowaną grafikę lub inne elementy dekoracyjne, na których w następnej kolejności rozprowadza się kilkumilimetrową warstwę żywicy. Aby wykonana w ten sposób podłoga 3D w łazience lub salonie zyskała większą odporność na uszkodzenia, na końcu pokrywa się ją jeszcze powłoką zabezpieczającą.

Proces wykonywania posadzek żywicznych wymaga nie tylko dobrego przygotowania podłoża, ale także zachowania odpowiednich przerw technologicznych i określonych warunków (m.in. temperatury powietrza). Błędy popełnione na którymkolwiek etapie realizacji inwestycji będą skutkować zniszczeniem posadzki. Proces wykonawczy jest więc trudny i można uznać go za wadę technologii. Z tego powodu nie warto podejmować się samodzielnego wykonania posadzki 3D, lecz zlecić je firmie doświadczonej w realizacji podobnych zleceń.

Podłoga 3D – cena

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje podłoga 3D. Na ostateczny koszt wpływają rozmaite czynniki, w tym przede wszystkim cena wybranego systemu posadzkowego czy zastosowanych dekoracji. Trzeba pamiętać, że im elementy dekoracyjne będą większe, tym więcej żywicy potrzeba, by je zatopić – to z kolei przekłada się na większość grubość posadzki i większe wydatki na materiał. Koszt samych materiałów waha się w granicach od 150 zł/m2 (w przypadku żywicy epoksydowej) do nawet 300 zł/m2 (w przypadku żywicy poliuretanowej). Do tego doliczyć należy jeszcze cenę przygotowania stosownej grafiki oraz wynagrodzenie dla fachowców, które w zdecydowany sposób podnosi koszt inwestycji, szczególnie przy niedużych projektach.

Bez względu na wielkość wykańczanej powierzchni wykonanie posadzki 3D zajmuje fachowcom tyle samo czasu (3-6 dni), o czym decydują wymogi technologii. Cena posadzki 3D maleje więc wraz ze wzrostem wielkości pokrywanego jastrychu. Podczas wykonywania podłóg 3D na powierzchniach kilkusetmetrowych cena robocizny może zaczynać się już od 50 zł/m2, natomiast w innych wypadkach może być nawet kilkakrotnie wyższa.

podłoga 3d tunel

podłoga 3d tunel

Podłoga 3D  właściwości

Podłoga 3D do kuchni, łazienki czy sypialni ma wiele zalet, co potwierdzają opinie – podłogi żywiczne są niezwykle efektowne, ale przede wszystkim wyróżniają się cennymi właściwościami użytkowymi. Prawidłowo wykonane nawierzchnie żywiczne są bardzo trwałe, odporne na zarysowania, działanie promieni UV oraz środków chemicznych. Ponieważ cechują się idealną gładkością i brakiem spoin, nie gromadzą brudu ani kurzu, co czyni z nich powierzchnie hipoalergiczne, idealne dla alergików, a także wyjątkowo proste w pielęgnacji. Co bardzo ważne, żywiczne posadzki trójwymiarowe dobrze przewodzą ciepło i można je wykonać na podkładzie z dowolnym systemem ogrzewania podłogowego.

Podłoga 3D ma także inne zalety – jest przyjemna, ciepła w dotyku, całkowicie szczelna, dzięki czemu nie przepuszcza wilgoci, a jej gładka powierzchnia w optyczny sposób powiększa pomieszczenie. Bez trudu połączymy ją z innym materiałem wykończeniowym, a w razie chęci zmiany aranżacji łatwo ułożymy na niej nową okładzinę.

Posadzki żywiczne (podłoga 3D) – możliwości zastosowania

Podłogę 3D można wykonać praktycznie w każdego rodzaju wnętrzu – doskonałe właściwości techniczne czynią ją świetnym rozwiązaniem do różnego typu obiektów przemysłowych, usługowych, magazynów, warsztatów, centrów handlowych, butików, hoteli itp. Równie dobrze sprawdzi się w budownictwie mieszkalnym – nie tylko w nowoczesnych apartamentach, ale też w domach jednorodzinnych, a nawet niedużych mieszkaniach. Aby stworzyć posadzkę w pełni praktyczną i zupełnie niepowtarzalną, warto zdecydować się na podłogę 3D w salonie, łazience, kuchni, sypialni czy nawet w korytarzu.

Uniwersalność i oryginalność podłóg żywicznych 3D to cechy czyniące z nich ciekawą alternatywę dla innych materiałów wykończeniowych. Dopasowany projekt oraz fachowe wykonanie są w tym wypadku kluczem do stworzenia przykuwającej uwagę, trwałej oraz praktycznej aranżacji dowolnej przestrzeni.

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) dla lepszego funkcjonowania. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies i Polityką prywatności.