Na słowo czy umowa - jak wykonać podkład podłogowy? - Bezfuszerki.pl – posadzki, podkłady podłogowe i nawierzchnie zewnętrzne – wszystko co powinieneś wiedzieć

Na słowo czy umowa – jak wykonać podkład podłogowy?

Wykonanie podkładu podłogowego jest kluczowym etapem tworzenia podłogi. Wylewka o odpowiedniej grubości i parametrach będzie solidna i trwała, ale tylko pod warunkiem, że zostanie wykonana w profesjonalny sposób i przez doświadczonych fachowców. Sprawdzamy, czy rozwiązaniem jest umowa na roboty budowlane z wykonawcą, na jakie jej elementy zwrócić szczególną uwagę.

Planujemy wykonanie podkładów podłogowych – umowa najlepiej z firmą

Umowa

Umowa – określenie przedmiaru robót

Od jakości jastrychu zależy ostateczny wygląd podłogi, jej trwałość oraz skuteczność ogrzewania podłogowego, jeśli zostało ono zainstalowane. Błędy popełnione na etapie ustalania parametrów szlichty, m.in. jej rodzaju i grubości, mogą skutkować powstawaniem spękań, nierówności czy nieefektywnością systemu grzewczego, a w konsekwencji generować niepotrzebne koszty. Wszystkich tych sytuacji można uniknąć, zlecając wykonanie wylewki profesjonalnej firmie. Najlepiej podpisać z wykonawcą umowę o roboty budowlane, w której zawrzemy wszelkie najważniejsze aspekty związane z zakresem prac i obowiązkami obu stron. Choć nie jest to wymagane przepisami prawa, warto to zrobić. Dlaczego?

Umowa budowlana jest korzystnym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i wykonawcy, ponieważ zabezpiecza ich interesy w sytuacji, gdyby druga strona nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Zleceniodawcy daje pewność, że zakres przewidzianych robót zostanie wykonany zgodnie z ustaleniami oraz sztuką budowlaną, natomiast wykonawcy zapewnia otrzymanie wynagrodzenia. Aby jednak umowa budowlana rzeczywiście spełniła swoje zadanie, należy spisać w niej szczegółowy zakres prac, niezbędne materiały, sposób rozliczenia oraz terminy.

Uwaga!

W umowie o roboty budowlane warto zapisać wszystkie ustalenia poczynione na etapie rozmów. Inaczej nie mamy gwarancji, że wykonawca posadzki się z nich wywiąże, a dochodzenie swoich praw na podstawie umowy ustnej jest bardzo trudne. Jeśli natomiast jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy sporządzonej na piśmie, podpisany dokument będzie dla pokrzywdzonego podstawą roszczeń sądowych.

Umowa budowlana na podkład podłogowy – co powinno się w niej znaleźć?

Zanim sporządzimy i podpiszemy umowę na wylewanie posadzki, warto spotkać się z przedstawicielem wybranej firmy, by ustalić warunki współpracy. Nie pomijajmy tego etapu – rozmowa z wykonawcą to nie tylko okazja, by poznać jego ceny czy wolne terminy, ale również, by zasięgnąć porady. Doświadczony i rzetelny fachowiec doradzi nam, jaki rodzaj wylewki wybrać, jak wylać posadzkę, czy zastosować zbrojenie, wykonać dylatacje lub jaki produkt sprawdzi się na ogrzewaniu podłogowym.

Umowa musi w pierwszej kolejności zawierać dane podmiotów, które ją zawierają. Powinny one figurować na samym początku dokumentu. W dalszej kolejności sporządźmy dokładny opis przedmiotu umowy – niech określa, co zobowiązuje się wykonać wykonawca i z jakich materiałów. Powinniśmy zawrzeć w tym punkcie informacje o tym, gdzie wykonywany będzie jastrych (np. w domu, garażu, punkcie usługowym), jaką będzie miał powierzchnię oraz grubość. Szczegółowy zakres umowy powinien też obejmować postanowienia związane z następującymi aspektami:

Wybór materiału i określenie jego docelowych parametrów

W umowie na wylewanie posadzki warto uwzględnić dokładny spis materiałów, jakie zostaną użyte do wykonania jastrychu. Rodzaj i frakcja zastosowanego kruszywa, rodzaj cementu, dodatki w postaci plastyfikatorów oraz ich ilość – wszystko to powinno znaleźć się w dokumencie, jeśli np. zlecamy wykonanie wylewki mixokretem. Jeśli natomiast zdecydujemy się np. na wylewkę anhydrytową, na plac budowy zostanie dostarczona gotowa, płynna masa przygotowana z mieszanki wyprodukowanej przez konkretną firmę – warto więc ustalić, na jakim produkcie pracuje wykonawca.

Uwaga!

Wykonanie podkładów podłogowych najczęściej wymaga zastosowania także innych materiałów niż sama masa cementowa lub anhydrytowa. Może to być folia izolacyjna, styropian, a także różne rodzaje zbrojenia. Niezbędne są też materiały umożliwiające wykonanie dylatacji przyściennej, np. taśma z pianki.

Umowa

Umowa – wykonanie prac

W umowie należy także określić, kto kupuje materiały niezbędne do wykonania zlecenia i bierze za nie odpowiedzialność. Wykonawca może sam zadbać o zakup i dostarczenie produktów na plac budowy, ale w zależności od ustaleń, ta kwestia może leżeć również w gestii inwestora. W umowie warto też zwrócić uwagę na obecność informacji, że wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na plac budowy potrzebne do wykonania robót maszyny i urządzenia.

Określenie zakresu prac, w tym przygotowanie pomieszczeń

Zakres prac, jakie zobowiązuje się wykonać wykonawca, podobnie jak lista materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia, może różnić się w zależności od tego, czy podkład podłogowy ma być związany z podłożem, czy ułożony na warstwie izolacji termicznej, akustycznej lub wodochronnej. Sprawdzony wykonawca wykona wszystkie niezbędne podczas realizacji konkretnego zlecenia czynności:

– przygotuje podłoże pod wylewkę – powinno być czyste, suche, odpylone, równe i pozbawione luźnych fragmentów,
– określi właściwy poziom posadzki,
– ułoży warstwę hydroizolacji, czyli rozłoży specjalną folię,
– ułoży styropian, czyli warstwę izolacji termicznej i akustycznej,
– wykona dylatacje wzdłuż ścian, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wydzieli pola dylatacyjne po wyłożeniu wylewki,
– wykona zbrojenie, np. rozłoży siatkę zbrojącą,
– wyleje wylewkę anhydrytową lub ułoży jastrych cementowy,
– rozprowadzi i przesztanguje wylewkę anhydrytową lub zatrze ręcznie i mechanicznie wylewkę cementową.

Umowa – dodatkowe zapisy przy wylewaniu posadzki

Równie ważnymi podpunktami umowy są te dotyczące terminu wykonania prac. W dokumencie powinna pojawić się data określająca dzień, w którym inwestor udostępnia plac budowy, a wykonawca może na niego wejść i rozpocząć roboty. Koniecznie ustalmy również termin zakończenia prac oraz odbioru wykonanej posadzki. W umowie warto umieścić również podpunkt, który umożliwia zmianę ustalonych terminów, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od wykonawcy lub inwestora. Odbiór wykonanej posadzki przez inwestora powinien nastąpić w obecności wykonawcy – należy sporządzić z niego protokół, szczególnie jeśli stwierdziliśmy jakiekolwiek wady. Wtedy w dokumencie powinien znaleźć się także termin, w jakim wykonawca zobowiązuje się je usunąć.

W umowie budowlanej konieczne jest również określenie ceny usługi oraz formy płatności, a także termin uregulowania rachunku. Najczęściej zapłata dokonywana jest na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę po wykonaniu robót. Wynagrodzenie może być także rozłożone na części – jeśli tak jest, zadbajmy o to, by za każdą ratę otrzymać pokwitowanie.

Wskazówka

Ustalając ceny i terminy z wykonawcą, można także umówić się na kary umowne stanowiące zabezpieczanie na wypadek, gdyby np. jedna ze stron odstąpiła od umowy. W dokumencie należy wskazać dokładne sytuacje, w których kara obowiązuje, a także określić jej wysokość.

Zabezpieczeniem interesów inwestora będzie ponadto oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie zgłasza do niej zastrzeżeń – tym samy uznaje, że projekt można wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami.

Umowa

Umowa – odbiór końcowy

Jak dbać o wylewki podłogowe? Fachowiec doradzi

Zawierając umowę z wykonawcą podkładu podłogowego, możemy liczyć również na to, że otrzymamy wytyczne dotyczące pielęgnacji wylewki oraz jej eksploatacji. Podkłady zyskują pełnię swoich właściwości dopiero po określonym czasie, a niewłaściwe postępowanie z nimi lub przyspieszanie dalszych prac może skutkować ich uszkodzeniem. Najważniejsze wytyczne w tym zakresie mogą zostać zapisane w umowie.

Świeżo wykonane lub ułożone posadzki należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, dlatego należy zadbać o to, by nie działały na nie silne promienie słoneczne ani przeciągi. Wejście na wylewkę możliwe jest zwykle po paru dniach, a maksymalną wytrzymałość zyskuje ona po 28 dniach. Co bardzo ważne, przystąpienie do prac wykończeniowych jest możliwe dopiero po wygrzaniu podkładu i uzyskaniu przez niego odpowiedniej wilgotności – wykonawca powinien nas szczegółowo poinformować o zasadach przeprowadzania tego procesu, który powinien przebiegać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1264, część 4.

Warto wiedzieć

Wygrzewanie posadzki anhydrytowej można rozpocząć nawet po 7 dniach od wylania, a posadzki cementowej – dopiero po 21 dniach. Proces polega na uruchomieniu systemu grzewczego i stopniowym zwiększaniu temperatury o kilka stopni dzienne. Jeśli w naszym budynku nie ma ani ogrzewania podłogowego, ani grzejników, należy zastosować pochłaniacz wilgoci lub osuszacz. Prawidłowe wygrzanie podkładu należy potwierdzić odpowiednim protokołem.

Umowa

Umowa – zakończenie inwestycji

Jeśli panujemy wykonać wylewki podłogowe, podpisanie szczegółowej umowy budowlanej z wykonawcą pozwoli nam zabezpieczyć nasze interesy i oczekiwać pomyślnego zakończenia robót. Nie warto rezygnować z podpisania dokumentu, bo ewentualne konsekwencje mogą być dla nas bardzo kosztowne.

SKORZYSTAJ Z POMOCY PODCZAS BUDOWY

POZNAJ KOSZT POSADZKI, ZNAJDŹ WYKONAWCĘ

Chcesz poznać szacunkowy koszt posadzki, wybrać optymalnie jej rodzaj.
Szukasz sprawdzonego wykonawcy?

Przejdź do kalkulatora

VADEMECUM INWESTORA I PLIKI DO POBRANIA

Szukasz prostej umowy, dzięki której jasno określisz swoje oczekiwania wobec wykonawcy? Skorzystaj z gotowych wzorów.

Pobierz teraz 

ZOBACZ TAKŻE

 • Podłoga 3D – co warto o niej wiedzieć?
  Posadzka żywiczna- podłoga 3D to jeden z pomysłów na wykończenie wylewki betonowej. Doskonałe parametry techniczne tego typu podłogi sprawiają, że znajduje ona zastosowanie zarówno we wnętrzach prywatnych, jak i użytkowych, a nawet przemysłowych.
 • Na słowo czy umowa - jak wykonać podkład podłogowy?
  Wykonanie podkładu podłogowego jest kluczowym etapem tworzenia podłogi. Wylewka o odpowiedniej grubości i parametrach będzie solidna i trwała, ale tylko pod warunkiem, że zostanie wykonana w profesjonalny sposób i przez doświadczonych fachowców.
 • Wylewki cienkowarstwowe - przegląd
  Wykonanie podkładu podłogowego nie zawsze jest wystarczające, by aplikować na nim płytki, wykładzinę PCV, kauczuk, parkiet czy panele. Czasem potrzebne jest dodatkowe wyrównanie i wygładzenie podłoża.

NASI PARTNERZY

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) dla lepszego funkcjonowania. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies i Polityką prywatności.