Podkład podłogowy - podstawowe zasady wykonania - Bezfuszerki.pl – posadzki, podkłady podłogowe i nawierzchnie zewnętrzne – wszystko co powinieneś wiedzieć

Podkład podłogowy – podstawowe zasady wykonania

Podkład podłogowy – od jego prawidłowego wykonania zależy efektywność działania dekoracyjnej okładziny posadzkowej. Niezależnie od tego, czy jako inwestorzy decydujemy się na wykonanie jastrychu metodą gospodarczą, czy też zlecamy to zadanie wyspecjalizowanej ekipie fachowców, powinniśmy znać podstawowe zasady tego procesu. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o wylewaniu posadzki krok po kroku, m.in.: dylatacji wylewki, zbrojeniu posadzki czy zacieraniu szlichty.

Podkład podłogowy – samemu czy z ekipą fachowców?

Podkład Podłogowy

Podkład podłogowy – aplikacja

Podkład podłogowy możemy oczywiście wykonać od początku do końca we własnym zakresie, co pozwoli nam na oszczędności finansowe względem przyjętego budżetu na inwestycję. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia w tego typu pracach, ponieważ wykonanie jastrychu nie należy do łatwych zadań. Warto pamiętać również o tym, że każdy błąd może nieść za sobą poważne konsekwencje, jeśli chodzi o trwałość tak samej wylewki, jak późniejszej warstwy dekoracyjnej z płytek, kamienia, paneli, parkietu czy wykładziny. A to może wygenerować dodatkowe bardzo duże koszty związane z pracami naprawczymi. Dlatego też w większości przypadków nie warto oszczędzać i zdecydować się na wynajęcie wyspecjalizowanej ekipy. Należy jednak pamiętać o dokonaniu właściwego wyboru, popartego odpowiednimi rekomendacjami i kwalifikacjami fachowców. Niezbędne jest też podpisanie dokładnej umowy o roboty budowlane – jak to zrobić, piszemy w artykule: Na słowo czy umowa – jak wykonać podkład podłogowy?

Kiedy pełen jastrych, a kiedy cienkowarstwowa wylewka samopoziomująca?

Wylewanie posadzki musimy zacząć od odpowiedzi na to właśnie pytanie. Kluczem do sukcesu jest bowiem wybór jastrychu o odpowiednich parametrach technicznych. Jeśli chcemy wykonać pełną szlichtę na podłożu, na którym nie wykonywano jeszcze podkładu podłogowego, mamy do wyboru trzy rodzaje wylewek:
– tradycyjne jastrychy betonowe z betonu półsuchego (grubość wylewki: 7-9 cm),
– płynne jastrychy cementowe z cementu portlandzkiego i piasku (grubość wylewki: ok. 5 cm),
– płynne jastrychy anhydrytowe z syntetycznego siarczanu wapnia (grubość wylewki: przy ogrzewaniu podłogowym – ok. 50 mm, bez ogrzewania – ok. 35 mm).

Wśród nich tradycyjne wylewki betonowe mają najsłabsze właściwości fizyczne, najnowocześniejsze są zaś płynne wylewki anhydrytowe. Pośrednim wyborem są  wylewki cementowe, które mają jednak tę przewagę, że lepiej nadają się do pomieszczeń mokrych i technicznych. Więcej o tych rodzajach jastrychów piszemy w artykule: Jaki podkład podłogowy wybrać?

Oprócz wymienionych podkładów możemy zastosować też specjalne wylewki cienkowarstwowe, które mają grubość 2-3 mm. Warto na nie postawić, gdy niezbędne jest dokonanie renowacji starego podkładu podłogowego lub wstawienie nisko osadzonych okien i drzwi balkonowych. Więcej o tego rodzaju wylewkach piszemy w artykule: Wylewki cienkowarstwowe – przegląd.

Podkład podłogowy – przygotowanie budowy i podłoża

Podkład Podłogowy

Podkład Podłogowy – przygotowanie podłoża

Bardzo ważnym aspektem, który wpływa na efektywne wykonanie podkładu podłogowego, jest odpowiednie przygotowanie budowy oraz podłoża, na którym będzie układana wylewka. Jeśli materiał jest dostarczany na miejsce specjalnym betonowozem, w gestii inwestora powinno być zapewnienie drogi dojazdowej, miejsca na rozstawienie wszystkich elementów służących do aplikacji mieszanki oraz punktu poboru wody. Podłoże powinno być natomiast idealnie suche, czyste i pozbawione luźnych elementów, szczelin czy otworów – warto tutaj zwrócić uwagę również na to, czy dach znajdujący się nad stropem jest szczelny. Samo pomieszczenie powinno być zaś dobrze zabezpieczone przed silnym nasłonecznieniem i powstawaniem przeciągów. Podczas układania wylewki powinniśmy mieć też możliwość zamknięcia drzwi do danego pomieszczenia lub chociaż zasłonięcia ich grubym materiałem.

Porada eksperta

Podczas układania wylewki bardzo ważna jest odpowiednia temperatura wewnątrz budynku. Jastrychu, szczególnie nowoczesnego podkładu anhydrytowego, nie powinniśmy wykonywać w temperaturze poniżej 5°C i powyżej 30°C. Zanim rozpoczniemy pracę, warto uprzednio sprawdzić dopuszczalny zakres temperatur, który dokładnie określa producent zakupionej przez nas mieszanki.

Podkład podłogowy  maszynowy czy tradycyjny

Podkład podłogowy

Podkład podłogowy – przykładowa realizacja

Wylewkę możemy wykonać tradycyjnie na placu budowy, rozrabiając mieszankę w wiadrze lub betoniarce, a następnie aplikować ją po dostarczeniu na konkretne podłoże, np. przy pomocy taczek. Sposób ten jest jednak wyjątkowo mało efektywny. Inaczej jest, kiedy zdecydujemy się ponieść większe koszty i wybierzemy wylewkę wykonywaną maszynowo, a następnie układaną na placu budowy za pomocą specjalnych agregatów lub pompowaną bezpośrednio z betonowozu. Więcej o wylewkach wykonywanych maszynowo piszemy w artykule: Mixo-kret bez tajemnic.

Podczas wyboru odpowiedniego podkładu podłogowego warto zwrócić uwagę na szacowany czas aplikacji danego materiału na konkretnej powierzchni. Zdecydowanie najszybciej przebiega układanie płynnej wylewki anhydrytowej, nieco dłużej płynnej wylewki cementowej, a zdecydowanie najdłużej wypada aplikacja wylewki z betonu półsuchego. Pierwsze dwa rodzaje mają też właściwości samopoziomujące, co znacznie ułatwia rozlanie szlichty i gwarantuje jej idealne wyrównanie. Wpływ ma na to jednak także właściwe wypoziomowanie podkładu, które należy wykonać jeszcze przed jego wylaniem za pomocą stojaków niwelacyjnych i niwelatora – pamiętajmy tutaj o tzw. poziomie zero, czyli oszacowaniu właściwego poziomu dla wszystkich pomieszczeń na jednej kondygnacji. Podczas aplikacji powinniśmy stosować również specjalne repery, którą są wyposażone w płaską końcówkę pozwalającą łatwo kontrolować poziom układanego podkładu.

Wylewkę możemy wykonać na trzy sposoby:

– zespoloną z podłożem,
– na warstwie oddzielającej,
– w formie podkładu pływającego.

Więcej o tych sposobach piszemy w artykule: ABC podkładu podłogowego, czyli co warto wiedzieć o jastrychu.

Podkład podłogowy dylatacja i zbrojenie – kiedy są konieczne?

Dylatacja obwodowa

Podkład podłogowy – dylatacja obwodowa

Dylatacja i zbrojenie wylewki są zależne od rodzaju wykonywanego podkładu podłogowego:
– tradycyjny jastrych z betonu półsuchego – w tym przypadku konieczne jest wykonywanie pól dylatacyjnych nie większych niż 10-30 m². Zbrojenie wykonuje się zaś przy użyciu specjalnych siatek
stalowych – najczęściej o wymiarach 150x150x3 mm; lub włókien strukturalnych
– płynny jastrych cementowy – w tym przypadku konieczne jest wykonywanie pól dylatacyjnych nie większy niż 10-40 m² oraz zbrojenia przeciwskurczowego, które tworzy się bezpośrednio w mieszance;
– płynny jastrych anhydrytowy – w tym przypadku stosuje się najczęściej wyłącznie dylatacje obwodowe, czyli znajdujące się pomiędzy podkładem a ścianami. Wylewki anhydrytowe pozwalają bowiem tworzyć podkłady bez pól dylatacyjnych do nawet 900 m² bez ogrzewania podłogowego i do 300 m² z podłogówką.

Porada eksperta

Jeśli podkład podłogowy jest oddzielony od podłoża nośnego warstwą izolacji, powinniśmy układać ją tak, by ograniczyć tworzenie się przy ścianach i pomiędzy samymi elementami izolacji tzw. pustek. Jeśli warstwę izolacyjną stanowią płyty, należy rozmieszczać je w taki sposób, by pomiędzy elementami nie powstał efekt klawiszowania. Folię układamy za to bez zagięć i fałd, nie dopuszczając do tego, by wpłynęła pod nią mieszanka. Jeśli dylatacja obwodowa nie posiada kołnierza, folię należy wywinąć na ściany na 10-15 cm. Jeśli zaś warstwę izolacyjną stanowi styropian, poleca się użyć odmiany EPS-100.

Wylewka na ogrzewanie podłogowe

W przypadku wylewki na ogrzewanie podłogowe bardzo ważny jest wybór odpowiedniego materiału. Zdecydowanie najlepszym produktem jest tutaj podkład anhydrytowy, który charakteryzuje się najlepszym współczynnikiem przewodności cieplnej (nawet 2,5 [W/mK]), a co za tym idzie – zdecydowanie najszybciej nagrzewa posadzkę.

Jeśli wraz z podkładem montujemy ogrzewanie, pracę powinniśmy rozpocząć od ułożenia dylatacji obwodowej, warstwy izolacji termicznej, a dopiero potem przystąpić do instalacji systemu ogrzewania, który jeszcze przed zalaniem jastrychem powinien zostać sprawdzony względem szczelności – rury wypełnia się wodą i utrzymuje wymagane ciśnienie przez 24 h. Następnie w miejsce wbudowania aplikuje się i rozkłada mieszankę, odpowiednio ją poziomując.

Bardzo ważne jest to, by przymocowane przewody nie mogły wypłynąć na wierzch wylewki. Należy zastosować w tym celu specjalne klipsy montażowe. System ogrzewania podłogowego można uruchomić po okresie wskazanym przez producenta mieszanki. Podkład należy też wygrzać, zanim przystąpimy do ułożenia na nim warstwy dekoracyjnej.

Porada eksperta

Jeśli tworzymy posadzkę w garażu, najlepszym wyborem będzie wykonanie wylewki cementowej, która ma większą grubość niż jastrych anhydrytowy i lepiej znosi kontakt z wodą, stąd świetnie sprawdza się w pomieszczeniach mokrych i usytuowanych na gruncie.

Wysychanie i przygotowanie wylewki do ułożenia warstwy dekoracyjnej

Ile schnie wylewka? To zależy oczywiście od rodzaju jastrychu jego parametrów oraz czynników pogodowych. Możemy jednak powiedzieć że najszybciej do dalszego etapu prac pozwala przejść podkład anhydrytowy, i  płynny podkład cementowy

Aplikowany na podłożu podkład, czy to na elementy ogrzewania podłogowego, czy na warstwę oddzielającą, czy też bezpośrednio na stropie, należy rozkładać równomiernie na całej powierzchni pomieszczenia okrężnymi ruchami. W momencie, gdy wylewka osiągnie oczekiwany poziom, należy usunąć z niej stojaki niwelacyjne i przeprowadzić zacieranie posadzki przy użyciu specjalnych sztang, co ma na celu odpowietrzenie mieszanki, a to wpływa na jej właściwe wypoziomowanie. Zadanie to należy wykonać możliwie najszybciej. Wszelkie błędy mogą skutkować tym, że podkład podłogowy nie osiągnie założonych parametrów wytrzymałościowych.

Układanie na podkładzie warstwy dekoracyjnej powinno nastąpić dopiero po osiągnięciu przez wylewkę właściwej wilgotności – powinien ją określać producent danego materiału wykończeniowego. Montaż płytek, paneli czy wykładziny warto poprzedzić też szlifowaniem posadzki, szczególnie jeśli chcemy zastosować elementy dekoracyjne o dużej szerokości. Szlifowanie jastrychu oraz jego dokładne odkurzenie przy użyciu sprzętu przemysłowego pozwala pozbyć się zatkanych porów oraz zanieczyszczeń po pracach tynkarskich i malarskich, a co za tym idzie – osiągnąć lepszą przyczepność podkładu podłogowego.

Zastosowanie się do wszystkich powyższych zaleceń to pierwszy krok po osiągnięcia pięknej i trwałej podłogi. Należy jednocześnie pamiętać, że są to jedynie podstawowe wytyczne, a wykonanie mieszanki i aplikacja wylewki są bardziej złożone. Warto więc powierzyć te procesy profesjonalistom.

Badanie przyczepności

Podkład podłogowy – badanie przyczepności

SKORZYSTAJ Z POMOCY PODCZAS BUDOWY

POZNAJ KOSZT POSADZKI, ZNAJDŹ WYKONAWCĘ

Chcesz poznać szacunkowy koszt posadzki, wybrać optymalnie jej rodzaj.
Szukasz sprawdzonego wykonawcy?

Przejdź do kalkulatora

VADEMECUM INWESTORA I PLIKI DO POBRANIA

Szukasz prostej umowy, dzięki której jasno określisz swoje oczekiwania wobec wykonawcy? Skorzystaj z gotowych wzorów.

Pobierz teraz 

ZOBACZ TAKŻE

 • Izolacja akustyczna budynku w aspekcie stropów i posadzek
  Izolacje w domach i mieszkaniach pełnią istotną funkcję – najczęściej zwraca się uwagę, by ściany i stropy cechowały się wysoką termoizolacyjnością, jednak trzeba pamiętać także o izolacji akustycznej.
 • Podłoga na gruncie czy płyta fundamentowa ?
  Tradycyjne fundamenty oraz wykonywana w dalszej kolejności podłoga na gruncie mają dziś silną konkurencję w postaci płyty fundamentowej. Czym charakteryzują się oba rozwiązania i które z nich lepiej sprawdzi się podczas budowy domu?
 • zbrojenie posadzki 1
  Zbrojenie podkładu podłogowego – co warto wiedzieć
  Jednym z częściej popełnianych błędów podczas wbudowywania posadzki jest nieuwzględnione zbrojenie podkładu podłogowego. Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych warto zatem poznać różne rodzaje zbrojeń budowlanych i wybrać to, które w danej sytuacji sprawdzi się najlepiej.
 • Posadzka cementowa - parametry i zastosowania
  Posadzka cementowa jakie ma właściwości i kiedy warto się na nią zdecydować? Zanim przystąpimy do wybierania okładziny podłogowej i wykańczania posadzki w domu lub innym budynku, musimy wykonać solidny podkład podłogowy.

NASI PARTNERZY

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Privacy Preferences

  When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) dla lepszego funkcjonowania. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies i Polityką prywatności.