Kategoria: Budownictwo

Sterownik pompy cyrkulacyjnej 

Sterowniki pomp cyrkulacyjnych służą do upewnienia się, że woda jest pompowana w określonym kierunku. Działają automatycznie, dostosowując moc do pompy na podstawie zestawu parametrów, takich jak temperatura i natężenie przepływu. Jeśli przez system przepływa zbyt dużo wody, zwiększy się moc, aby zapewnić, że woda popłynie tam, gdzie powinna. Sterownik pompy cyrkulacyjnej to urządzenie, które reguluje